domingo, 29 de marzo de 2009

NOVOS BLOGS E VÍDEOS SOBRE A SITUACIÓN DE MOITAS NAIS E AMAS DE CASA

Recoméndovos que lle botedes un ollo ós blogs que acabo de engdir á miña lista de blogs relacionados coa convivencia, a maioría están relacionados coa coeducación pero podemos atopar recursos utlizables para educación para a cidadanía, celebracións como o día da muller, para o Plan de Acción Titorial, etc.
Nestas páxinas atopei este vídeo que foi nominado ós premios Goya no ano 2005; foi realizado polos alumnos da escola de arte ESDIP sobre a vida de moitas das nosas nais como amas de casa:

CONTOS DO MUNDO


Déixovos aquí un enlace moi intersante para obter contos tradicionais de diferentes países dos que poden chegar alumnos e alumnas que temos nas aulas:
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.xtec.es%2Frecursos%2Fcultura%2Fcontes%2Farreu%2Findex.htm&sl=ca&tl=es&hl=es&ie=UTF-8

TRABALLO DE INVESTIGACIÓN DE 5º DE PRIMARIA: MOVEMENTOS MIGRATORIOS DO NOSO ENTORNO


Navegando pola páxina de aula intercultural atopei esta investigación realizada por un grupo de alumnos e alumnas de 5º de primaria sobre os movementos migratorios que pretende axudar a comprender os motivos deste fenómeno e eliminar estereotipos. Déixovos aquí o enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sanwalabonso/uudd/migracion/index.htm

Este tipo de traballos ademais de proporcionar unha educación en valores poden ser moi interesantes á hora de enfocar o currículo por competencias onde traballamos todas as competencias nunha soa área. Por exemplo:
- Competencia matemática: análisis de táboas de poboación, planificación da recollida de datos, etc.
- Coñecemento e interacción co medio físico e social: a información que van obtendo é a estrutura da poboación do seu entorno próximo.
- Compentencia lingüística: redacción do informe cos datos obtidos, realización de entrevistas, etc.
-Autonomía e iniciativa persoal e aprender a aprender: planificación do noso traballo, organización dos datos que imos obtendo, etc.

jueves, 26 de marzo de 2009

UNHA OBRA LITERARIA NA QUE AS MATEMÁTICAS SE RELACIONAN COA HISTORIA E COA VIDA.


Nínguén dubida da importancia dos materiais que non traballan os contidos dunha sola área, que son interdisciplinares e, sobre todo, que se relacionan coa vida cotiá. Este libro pode proporcionar os nosos alumnos e alumnas unha fantástica experiencia para reflexionar sobre numerosos aspectos da cultura árabe, por exemplo as aportacións desta cultura ó mundo occidental, o poder que no seu momento tivo o califato de Córdoba, etc. Pero tamén aborda temas moi interesantes como a intolerancia relixiosa fronte á ciencia, a necesidade de diálogo entre culturas, etc. de forma que constitúe un instrumento intersante para a educación en valores.

No seguinte enlace podes consultar un pequeno resumo e recensión do libro realizado por José María Sorando.
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/PublicacionesDiv/Libros/LiburuakDet.asp?Id=78

miércoles, 11 de marzo de 2009

VÍDEO PARA TRABALLAR A VIOLENCIA DE XÉNERO

Este vídeo dirixido por Marisa Crespo e Moises Romera de tan so 3 minutos ábrenos múltiples vías para traballar a violencia de xénero:
- Co alumnado da ESO na titoría, na materia de educación para a cidadanía,...
-Co profesorado, concienciando sobre a existencia desta problemática.
- Cos pais e nais, en escolas de pais por exemplo, reflexionando sobre a transmisión de modelos e roles ós nenos e nenas.
O curto podedes encontralo en you tube co nome de "papas e mamás".

lunes, 9 de marzo de 2009

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN. Loita contra o analfabetismo


La Campaña Mundial por la Educación (Global Campaing for Education) es una coalición internacional formada por ONGs, sindicatos del entorno educativo, centros escolares y movimientos sociales de muy diverso signo. Todos nosotros coincidimos en reclamar el cumplimiento íntegro de los compromisos de la "Cumbre de Dakar" del año 2000, donde la comunidad internacional se comprometió a garantizar el acceso a una educación de calidad para todos y todas antes del año 2015.

La Campaña Mundial por la Educación nació para que este compromiso internacional valioso y necesario no pasara desapercibido. Por eso, su objetivo es movilizar a la ciudadanía para que exijan a sus gobiernos y a la comunidad internacional que cumplan sus promesas y se responsabilicen del destino de millones de personas a los que se excluye del derecho a la educación.

La Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación está formada por Ayuda en Acción, Educación Sin Fronteras, Intermón Oxfam y Entreculturas, quien asume la coordinación de la misma.

EnREDate sen machismo

LIÑA DE AXUDA CONTRA O ACOSO ESCOLAR

Bullying Maltrato entre alumnos

Bullying Maltrato entre alumnos
Recursos para comprender o fenómeno, propostas didácticas e orientacións para traballar dende a escola, así como guías e consellos tamén para os pais

WEBQUEST PARA O 3º CICLO E ESO SOBRE O BULLYING

WEB OFICIAL ANDALUNA E SAMIR

WEB OFICIAL ANDALUNA E SAMIR
Páxina con material para traballar a integración de persoas con discapacidade, estranxeiros, para traballar valores como a igualdade de xénero, a paz e non violencia, a solidaridade e a cooperación, etc. Pódense descargar vídeos con cancións sobre os diferentes temas.

WEB PROTECCIÓN CIVIL SOBRE A PREVENCIÓN DE RISCOS

WEB PROTECCIÓN CIVIL SOBRE A PREVENCIÓN DE RISCOS
Risco volcánico, risco sísmico, risco de incendios e risco nueclear

Materiais para traballar a igualdade. Contos "El misterio el chocolate en la nevera"

EDUCACIÓN SEXUAL. Material para Educación Infantil

Web de recursos para a educación en igualdade e a prevención da violencia de xénero

PAXINA DE COEDUCACIÓN da Dirección Xeral de Políticas Educativas e Ordenación Académica